Code Tạo Hiệu Ứng Link 7 Màu Tuyệt Đẹp Khi Rê Chuột Vào Bài Viết Cho BlogspotChào các bạn, để tạo một hiệu ứng link ảnh 7 màu nhấp nháy cho Blogspot khi rê chuột qua link bài viết nào đó, việc đó tưởng chừng rất khó nhưng thực ra lại rất đơn giản :)))

Bạn chỉ cần chèn code trước thẻ </head> là được:

 <script type='text/javascript'>
 //<![CDATA[
 var rate = 20;
 if (document.getElementById)
  window.onerror=new Function("return true")
 var objActive;  // The object which event occured in
  var act = 0;    // Flag during the action
  var elmH = 0;   // Hue
  var elmS = 128; // Saturation
  var elmV = 255; // Value
  var clrOrg;     // A color before the change
  var TimerID;    // Timer ID
 if (document.all) {
  document.onmouseover = doRainbowAnchor;
  document.onmouseout = stopRainbowAnchor;
  }
  else if (document.getElementById) {
  document.captureEvents(Event.MOUSEOVER | Event.MOUSEOUT);
  document.onmouseover = Mozilla_doRainbowAnchor;
  document.onmouseout = Mozilla_stopRainbowAnchor;
  }
 function doRainbow(obj)
  {
  if (act == 0) {
  act = 1;
  if (obj)
  objActive = obj;
  else
  objActive = event.srcElement;
  clrOrg = objActive.style.color;
  TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
  }
  }
 function stopRainbow()
  {
  if (act) {
  objActive.style.color = clrOrg;
  clearInterval(TimerID);
  act = 0;
  }
  }
 function doRainbowAnchor()
  {
  if (act == 0) {
  var obj = event.srcElement;
  while (obj.tagName != 'A' && obj.tagName != 'BODY') {
  obj = obj.parentElement;
  if (obj.tagName == 'A' || obj.tagName == 'BODY')
  break;
  }
 if (obj.tagName == 'A' && obj.href != '') {
  objActive = obj;
  act = 1;
  clrOrg = objActive.style.color;
  TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
  }
  }
  }
 function stopRainbowAnchor()
  {
  if (act) {
  if (objActive.tagName == 'A') {
  objActive.style.color = clrOrg;
  clearInterval(TimerID);
  act = 0;
  }
  }
  }
 function Mozilla_doRainbowAnchor(e)
  {
  if (act == 0) {
  obj = e.target;
  while (obj.nodeName != 'A' && obj.nodeName != 'BODY') {
  obj = obj.parentNode;
  if (obj.nodeName == 'A' || obj.nodeName == 'BODY')
  break;
  }
 if (obj.nodeName == 'A' && obj.href != '') {
  objActive = obj;
  act = 1;
  clrOrg = obj.style.color;
  TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
  }
  }
  }
 function Mozilla_stopRainbowAnchor(e)
  {
  if (act) {
  if (objActive.nodeName == 'A') {
  objActive.style.color = clrOrg;
  clearInterval(TimerID);
  act = 0;
  }
  }
  }
 function ChangeColor()
  {
  objActive.style.color = makeColor();
  }
 function makeColor()
  {
  // Don't you think Color Gamut to look like Rainbow?
 // HSVtoRGB
  if (elmS == 0) {
  elmR = elmV;    elmG = elmV;    elmB = elmV;
  }
  else {
  t1 = elmV;
  t2 = (255 - elmS) * elmV / 255;
  t3 = elmH % 60;
  t3 = (t1 - t2) * t3 / 60;
 if (elmH < 60) {
  elmR = t1;  elmB = t2;  elmG = t2 + t3;
  }
  else if (elmH < 120) {
  elmG = t1;  elmB = t2;  elmR = t1 - t3;
  }
  else if (elmH < 180) {
  elmG = t1;  elmR = t2;  elmB = t2 + t3;
  }
  else if (elmH < 240) {
  elmB = t1;  elmR = t2;  elmG = t1 - t3;
  }
  else if (elmH < 300) {
  elmB = t1;  elmG = t2;  elmR = t2 + t3;
  }
  else if (elmH < 360) {
  elmR = t1;  elmG = t2;  elmB = t1 - t3;
  }
  else {
  elmR = 0;   elmG = 0;   elmB = 0;
  }
  }
 elmR = Math.floor(elmR).toString(16);
  elmG = Math.floor(elmG).toString(16);
  elmB = Math.floor(elmB).toString(16);
  if (elmR.length == 1)    elmR = "0" + elmR;
  if (elmG.length == 1)    elmG = "0" + elmG;
  if (elmB.length == 1)    elmB = "0" + elmB;
 elmH = elmH + rate;
  if (elmH >= 360)
  elmH = 0;
 return '#' + elmR + elmG + elmB;
  }
 //]]>
 </script>

Vậy thôi, chỉ cần vài thủ thuật đơn giản bạn đã làm được Link 7 màu cho Blog của bạn rồi đấy ! Chúc các bạn thành công và đừng quên truy cập Blog để xem thêm nhiều bài viết bổ ích hơn nữa nhé !
Tác giả bài viết: Unknown
Thời gian đăng bài: Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017
Tổng số bình luận: 4

4 nhận xét: