Trang Trí Blogspot Nhân Dịp Tết Trung Thu Cực ĐẹpHôm nay chúng tôi sẽ giúp các bạn Trang trí blog của mình nhân dịp tết trung thu ^^ Cách thực hiện cũng khá đơn giản. Các bạn làm theo mình nhé! ^^

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Blogger Bố cục Thêm tiện ích Chọn HTML/JavaScript.
Bước 2: Copy và Paste toàn bộ Code sau vào HTML/JavaScript vừa thêm.
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[document.write('<style type="text/css">html{height:auto!important}body{background:#EEE;padding-bottom:150px}</style><div style="position:fixed;z-index:9999;bottom:0;left:0;width:100%;height:220px;background:url(https://i.imgur.com/WdqQ8Dg.png) repeat-x bottom left;"></div><a href="http://www.tinhgetter.net/" target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:19px;left:280px" src="https://lh3.googleusercontent.com/-ux1voYLXDO8/V62yEOfOgWI/AAAAAAAADDs/YndyiojZShUPQYA9Oq--vzAICpeyCHs1gCL0B/w426-h403/moom.png"/>');var no=100,hidesnowtime=0,snowdistance="pageheight",ie4up=document.all?1:0,ns6up=document.getElementById&&!document.all?1:0;function iecompattest(){return document.compatMode&&"BackCompat"!=document.compatMode?document.documentElement:document.body}var dx,xp,yp,am,stx,sty,i,doc_width=800,doc_height=600;ns6up?(doc_width=self.innerWidth,doc_height=self.innerHeight):ie4up&&(doc_width=iecompattest().clientWidth,doc_height=iecompattest().clientHeight);dx=[];xp=[];yp=[];am=[];stx=[];sty=[];for(i=0;i<no;++i)dx[i]=0,xp[i]=Math.random()*(doc_width-50),yp[i]=Math.random()*doc_height,am[i]=20*Math.random(),stx[i]=0.02+Math.random()/10,sty[i]=0.7+Math.random(),(ie4up||ns6up)&&document.write('<div id="dot'+i+'" style="POSITION:absolute;Z-INDEX:'+i+';VISIBILITY:visible;TOP:15px;LEFT:15px;"></div>');//]]</script>
Thay https://i.imgur.com/WdqQ8Dg.png http://www.tinhgetter.net/ thành link hình ảnhđịa chỉ Blog của bạn.
Vậy là xong! Chúc các bạn thành công!
Tác giả bài viết: Unknown
Thời gian đăng bài: Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017
Tổng số bình luận: 6

6 nhận xét: