Tạo trang chuyển hướng dọa ma cực chất cho Blogspot

Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với blog của Tính Getter!
Tình hình là mình đã thi học kỳ xong rồi thì nhà trường cho nghỉ 1 tuần, cảm thấy vui sướng vcl :v Hôm nay  rảnh rỗi chả có gì làm, cũng bật PC xong rồi nghĩ ra ý tưởng viết bài các thứ các kiểu :3 Bây giờ mình xin hướng dẫn các bạn tạo trang chuyển hướng dọa ma cực chất cho blogspot nhé. Không linh tinh luyên thuyên nữa, chúng ta cùng bắt tay vào việc nhé!
P/s: Đây là version 2 của bài viết này nhé :v


Các bước thực hiện

Bước 1: Các bạn vào Blogger Trang Tạo trang mới.
Bước 2: Các bạn đặt tên cho trang các bạn vừa tạo.
Bước 3: Dán đoạn code dưới đây vào trang đó.
<img src="https://i.imgur.com/NVwDgeM.png"/> <meta content='2;url=http://www.shafou.com/' http-equiv='refresh'/>
Trong đó: https://i.imgur.com/NVwDgeM.png là link ảnh.
http://www.shafou.com/ là trang web được chuyển hướng.
Bước 4: Vào Chủ đề Chỉnh sửa HTML.
Bước 5: Copy và Paste đoạn code này trước thẻ </head>
<script type='text/javascript'> //<![CDATA[ shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){top.location.href="LINK_TRANG_CÁC_BẠN_VỪA_TẠO"}),shortcut.add("F12",function(){top.location.href="LINK_TRANG_CÁC_BẠN_VỪA_TẠO"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+I",function(){top.location.href="LINK_TRANG_CÁC_BẠN_VỪA_TẠO"}),shortcut.add("Ctrl+S",function(){top.location.href="LINK_TRANG_CÁC_BẠN_VỪA_TẠO"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+C",function(){top.location.href="LINK_TRANG_CÁC_BẠN_VỪA_TẠO"}); //]]> </script>
Bước 6: Lưu chủ đề lại và hưởng thụ thôi.

Tổng kết

Tuy cách này không thật sự hiệu quả lắm, nhưng đó là tùy theo nhận thức của mỗi người, không thể chống view-source được. Nhưng kết quả khi F12 hoặc Ctrl + U thì sẽ nhận một phen hết hồn cho mà xem! Và cái này có thể troll bạn bè của mình đấy nhé. Nếu các bạn thấy bài viết này hay thì đừng quên để lại cho mình 1 nhận xét & 1 chia sẻ nhé! Chúc các bạn thành công!
Tác giả bài viết: XXXTENTACION
Thời gian đăng bài: Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018
Tổng số bình luận: 22

22 nhận xét:

 1. Thằng Admin cướp cmt đầu nè :v

  Trả lờiXóa
 2. Đéo muốn ăn cơm nữa :v Ám ảnh vcl ><

  Trả lờiXóa
 3. Hay lắm đang đêm mà giật mình :v

  Trả lờiXóa
 4. T ngắm mãi, giờ thấy nó cute vl

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhìn thì cute thật đấy nhưng t sợ tiếng hét của nó thôi :v

   Xóa
 5. Giật mình thôi, mặt nó k sợ lắm.

  Trả lờiXóa
 6. Chuyển hướng sang vlxx.tv cho chất =))

  Trả lờiXóa
 7. Thử hover vào thẻ h2 thử xem nào :3

  Trả lờiXóa
 8. bạn ơi cho mình slot liên kết với blog mình : https://www.kenhit.ga/

  Trả lờiXóa